Tìm người thân

MS13105: Hoàng Thị Mười Hai tìm anh Hoàng Văn Sáng

Họ và tên: Hoàng Văn Sáng

Năm sinh: 1955

Tên cha: Hòang Trình Phu

Tên mẹ: Lê Thị Đạm

Năm thất lạc: 1978

Gia đình mong biết tin anh Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1957, tại Trung Quốc. Cha mẹ là ông Hòang Trình Phu và bà Lê Thị Đạm.

Anh Sáng sinh ra trong gia đình có 12 anh chị em tại Trung Quốc. Không rõ năm nào, anh theo gia đình sang Việt Nam sinh sống tại Quảng Ninh. Năm 1978, gia đình ông Sáng hồi hương về Trung Quốc, ông Sáng ở lại Quảng Ninh rồi bỏ đi đâu không rõ. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *