Tìm người thân

MS6118: Hoàng Thị Mậu tìm họ hàng bên chồng

Họ và tên: Họ hàng bên chồng

Quê quán: Long Thành, Tân Châu, Chấu Đốc

Tên cha: Nguyễn Văn

Tên anh-chị-em: Nhật, Nga, Lờ, Đớn, Quảng, Xô

Năm thất lạc: 1958

Ông Nguyễn Mạnh

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Vợ ông Nguyễn Văn Mạnh ở miền Bắc tha thiết tìm người thân của chồng bị mất liên lạc từ năm 1958.

Ông Trần Văn Mạnh sinh năm 1930, tại Tân Chân, Châu Đốc. Năm 1954, ông Mạnh rời quê ra Bắc tập kết rồi kết hôn với bà Hoàng Thị Mậu. Năm 1958, qua người quen, ông Mạnh nhận được một số hình ảnh của anh em trong gia đình là Lờ,  Nhật, Nga, Đớn, Quảng, và Xô rồi mất liên lạc từ ngày đó.

Ảnh Nguyễn Văn Lờ, Nguyễn Văn Nhật và Trần Thị Xô

Ảnh Nguyễn Văn Lờ, Nguyễn Văn Nhật và Trần Thị Xô

Những hình ảnh của gia đình ông Mạnh nhận được năm 1958

Những hình ảnh của gia đình ông Mạnh nhận được năm 1958

Năm 1975, ông Mạnh cùng vợ con về Châu Đốc hỏi thăm nhưng không có thông tin gì về người thân của mình. Bà Mậu chỉ biết ba mẹ ông Mạnh tên là Nguyễn Văn Nguyệt và Trần Thị Phước.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]