Tìm người thân

MS23115: Hoàng Thị Lộc tìm gia đình

Họ và tên: Bố tên Còm, mẹ tên Khánh

Năm thất lạc: Khoảng năm 1940 – 1945

Bà Hoàng Thị Lộc lúc trẻ

Bà Hoàng Thị Lộc, sinh khoảng năm 1930 đăng ký tìm gia đình.
Bà Lộc nhớ bố tên Còm, mẹ tên Khánh. Chị em là Gái lớn, Cu và Gái nhỏ. Cô chú là Cát, Khang, Vĩnh và Dư. Cậu tên Xạ, dì tên Sắt và một người em họ tên Chắt.

Trước năm 1940, đại gia đình cụ Còm sinh sống dưới thuyền, làm nghề đánh cá, mang lên bán tại chợ Cở Sông. Khoảng năm 1940 – 1945, cụ Còm mất, cụ Khánh bỏ đi, ông Cu và bà Gái nhỏ được cho đi làm con nuôi. Bà Lộc lưu lạc từ làng Cở Sông sang làng Mễ xin ăn, rồi thất lạc đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *