Tìm người thân

MS7698: Hoàng Thị Loan tìm con Hoàng Tiến Chanh

Họ và tên: Hoàng Tiến Chanh

Năm sinh: 9/10/1972

Tên cha: Hoàng Tiến Cởm

Tên mẹ: Hoàng Thị Loan

Tên anh-chị-em: Chị Cải, anh Miến, Chiến, chị Lương, em Thắm, Nganh, Son

Năm thất lạc: 1994

Hoàng Tiến Chanh

Hoàng Tiến Chanh

Bà Hoàng Thị Loan, sinh năm 1939, đăng ký tìm con trai tên Hoàng Tiến Chanh, mất tin tức từ năm 1994.

Anh Chanh sinh năm 1972, cha là ông Hoàng Tiến Cởm. Trước đây gia đình sinh sống tại Hà Tây, các anh chị em tên là Cải, Miến, Chiến, Lương, Thắm, Nganh và Son. Tháng 2/1993, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Chanh bỏ nhà đi vào Nam kiếm sống. Một năm sau, anh về nhà xin Giấy tạm vắng, vài ngày sau thì trở vô Tp. HCM rồi bặt tin cho đến nay. Gia đình đã vào tìm anh nhưng không có tin tức gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *