Tìm người thân

MS20171 : Hoàng Thị Lan tìm gia đình

Năm thất lạc: 1980 - 1981

Chị Hoàng Thị Lan sinh khoảng năm 1975, mong tìm lại người thân ruột thịt của mình. Chị Lan thất lạc lúc 5,6 tại Hải Phòng.

Chị Lan không nhớ thông tin gì về bản thân cũng như người thân của mình. Chỉ nhớ trong nhà có một người tên Vĩnh. Năm 1980 – 1981, chị Lan đang chơi hình như vườn hoa ở Hải Phòng thì có một bà buôn mắm cho kẹo rồi dẫn đi về Hải Dương rồi lưu lạc đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]