Tìm người thân

MS6307: Hoàng Thị Lan tìm em cùng cha khác mẹ Nguyễn Thị Mạnh

Họ và tên: Nguyễn Thị Mạnh

Năm sinh: 1968

Quê quán: Đà Nẵng

Tên cha: Năm Huế

Tên mẹ: Nguyễn Thị Ba Kiện

Năm thất lạc: 1975

Chị Hoàng Thị Lan đăng ký tìm em cùng cha khác mẹ tên là Nguyễn Thị Mạnh, sinh năm 1968, tại Đà Nẵng.

Ông Năm Huế có vợ là bà Hoàng Thị Thơ, thường gọi là bà Huế. Không rõ năm nào, ông Năm Huế quen biết rồi chung sống với bà Nguyễn Thị Ba Kiện. Trước đó, bà Kiện có một người con trai riêng sinh khoảng năm 1960, tên là Nguyễn Hùng. Năm 1968, bà Kiện sinh được người con gái đặt tên là Nguyễn Thị Mạnh.

Sau đó, ông Năm Huế vẫn thường về Đà Nẵng thăm bà Kiện và con gái. Tuy nhiên đến năm 1975 thì mất liên lạc, nghe hàng xóm nói, bà Ba Kiện đã đưa con gái đi kinh tế mới nhưng cụ thể ở đâu thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *