Tìm người thân

MS7190: Hoàng Thị Lan tìm chị Hoàng Thị Thái

Họ và tên: Hoàng Thị Thái

Năm sinh: 1967

Tên cha: Hoàng Văn Phách

Tên mẹ: Nguyễn Thị Thoa

Tên anh-chị-em: Trung, Thái, Quý, Hóa, Hiệu, Hùng

Năm thất lạc: 20/9/1991

MS7190

Hình chị Hoàng Thị Thái

Gia đình rất mong biết tin chị Hoàng Thị Thái, sinh năm 1967, tại Thái Nguyên. Cha mẹ là ông Hoàng Văn Phách, và bà Nguyễn Thị Thoa, các anh chị em là Trung, Thái, Quý, Hóa, Hiệu, và Hùng.

Ngày 20/9/1991, chị theo một người cùng làng tên là Ngô Văn Tám đi Hải Phòng rồi bặt tin từ ngày đó. Có thông tin chị Thái đã bị bán sang Trung Quốc nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]