Tìm người thân

MS1089: Hoàng Thị Kim Định tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1975

Chị Hoàng Thị kim Định
Chị Hoàng Thị Kim Định chụp cùng với gia đình bố mẹ nuôi

Trong ảnh là chị Hoàng Thị Kim Định mong muốn tìm lại gia đình của mình. Chị Định sinh khoảng năm 1972, được bố mẹ nuôi đưa về chăm sóc vào năm 1975.

Năm đó, ba mẹ nuôi của chị Định trên đường đi từ Nha Trang về Phú Yên đã gặp chị đứng khóc trên đường nên đã đưa về chăm sóc và đặt lại tên là Hoàng Thị Kim Định. Chị Định thất lạc khi mới 2,3 tuổi nên chị không nhớ gì về gia đình của mình. Chị biết từ nhỏ đến giờ chị có một cái bớt ở chân.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *