Tìm người thân

MS10736: Hoàng Thị Khuy tìm cháu Nguyễn Hoài Ninh

Họ và tên: Nguyễn Hoài Ninh

Tên cha: Nguyễn Văn Đồng

Tên mẹ: Nguyễn Thị Huyền

Năm thất lạc: Tháng 6/2008

Bà Hoàng Thị Khuy đăng ký tìm cháu là Nguyễn Hoài Ninh, sinh năm 2001, tại Thái Bình. Cha tên là Nguyễn Văn Đồng. Mẹ là bà Nguyễn Thị Huyền.

Nguyễn Hoài Ninh và Nguyễn Hoài Minh

Nguyễn Hoài Ninh và Nguyễn Hoài Minh

Tháng 6/2008, do mâu thuẫn với vợ, ông Đồng dẫn con trai thứ hai là Nguyễn Hoài Ninh rời quê vào Nam sinh sống. Tháng 10/2008, ông Đồng gọi về nhà cho hay đã gửi bé Ninh vào trong tu viện Tam Phước, Biên Hoà rồi bặt tin từ ngày đó.

Tháng 1/2009, chị Huyền đến tu viện Tam Phước tìm con nhưng không có thông tin.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]