Tìm người thân

MS14694 : Hoàng Thị Huyền Thương tìm cha Hoàng Thế Ân

Họ và tên: Hoàng Thế Ân

Năm thất lạc: 1985

Chị Hoàng Thị Huyền Thương mong tìm cha Hoàng Thế Ân, sinh năm 1949. Quê Yên Bái. Vợ là bà Lương Thị Long. Các con là Tình và Thương.

Bà Lương Thị Long vợ ông Hoàng Thế Ân

Năm 1967, ông Hoàng Thế Ân đi bộ đội vào Nam. Năm 1975, ông Ân về Yên Bái lập gia đình cùng bà Lương Thị Long và sinh được hai con là Tình và Thương. Sau đó, ông Ân vào Nam làm việc tại huyện Bình Chánh, Tp. HCM. Năm 1980 ông Ân về thăm nhà. Năm 1985, ông Ân về một lần nữa, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]