Tìm người thân

MS4782: Hoàng Thị Hiền tìm anh cùng cha khác mẹ Hoàng Anh Trung

Họ và tên: Hoàng Anh Trung

Năm sinh: 1954

Quê quán: Vĩnh Phúc

Tên cha: Hoàng Sỹ Nông

Tên mẹ: Tiến

Năm thất lạc: 1954

Ông Hoàng Sỹ Nông (lúc trẻ)

Ông Hoàng Sỹ Nông (lúc trẻ)

Chị Hoàng Thị Hiền tha thiết mong tin anh trai cùng cha khác mẹ là Hoàng Anh Trung, sinh năm 1954, tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Cha là ông Hoàng Sỹ Nông, còn mẹ tên Tiến.

Tháng 3/1953, ông Nông bị bắt đi lính cho Pháp. Do biết tiếng Pháp nên ông Nông được đi học lái xe rồi về lái xe cho quan Tư Pháp tại đồn Quảng Yên. Trong thời gian này, ông Nông chung sống với một du kích địa phương tên Tiến.

Khoảng tháng 3/1954, bà Tiến đang mang thai 8 tháng thì bị Phòng Nhì Quảng Yên bắt. Còn ông Nông cũng bị Pháp bắt và kết tội làm nội gián cho du kích Quảng Yên. Sau đó, ông Nông được quân giải phóng cứu rồi đưa đi cải tạo tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Lúc này, ông biết tin là bà Tiến cũng được thả và sinh được một bé trai đặt tên là Hoàng Anh Trung. Sau thời gian cải tạo, ông Nông quay lại chỗ cũ tìm vợ con nhưng không gặp.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]