Tìm người thân

MS16127: Hoàng Thị Hảo tìm cháu tên Tâm

Họ và tên: Tâm

Tên mẹ: Đỗ Thị Chè

Tên anh-chị-em: Tươi

Năm thất lạc: 1979

Bà Hoàng Thị Hảo tìm cháu tên Tâm, sinh năm 1975. Mẹ là bà Đỗ Thị Chè và chị gái tên Tươi.

Năm 1979, bà Đỗ Thị Chè đưa hai con là Tươi và Tâm từ Lào Cai về Nam Định bằng tàu hỏa. Khi đến ga Nam Định, ba mẹ con bà Chè vào quán ăn của bà Hạt ăn sáng. Lúc đó, chị Tươi dẫn chị Tâm ra nhà vệ sinh cộng cộng của ga đi vệ sinh, rồi thất lạc chị Tâm đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *