Tìm người thân

MS18347: Hoàng Thị Dương tìm con cháu bà Hoàng Thị Ly

Họ và tên: Hoàng Thị Ly

Tên cha: Hoàng Văn Long

Tên mẹ: Lương Thị Sen

Năm thất lạc: 1952

Gia đình rất mong biết tin bà Hoàng Thị Ly, quê Thái Bình, cùng con cháu của bà. Thất lạc năm 1952. Cha mẹ là hai cụ Hoàng Văn Long và Lương Thị Sen.

Năm 1952, sau một trận càn, bà theo người dân đi sơ tán rồi thất lạc từ ngày đó. Năm 1975 – 1976, có người quen gặp bà ở Quận 12, Sài Gòn nên báo về cho gia đình. Sau đó, cụ Long có đi tìm nhưng không gặp.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]