Tìm người thân

MS15106: Hoàng Thị Đố tìm con Trần Thị Ly

Họ và tên: Trần Thị Ly

Tên cha: Trần Đức Xưởng

Tên mẹ: Hoàng Thị Đố

Năm thất lạc: 1958

Cụ Hoàng Thị Đố

Gia đình mong biết tin bà Trần Thị Ly, sinh năm 1954, quê Nam Định. Thân sinh là hai cụ Trần Đức Xưởng và Hoàng Thị Đố.

Năm 1958, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cụ Hoàng Thị Đố dẫn con gái là bà Trần Thị Ly lên Hà Nội đi làm thuê. Sau đó, cụ Đố mang bà Ly cho lại gia đình cụ Hai Tóp Mỡ, bán vàng ở chợ Dừa, Hà Nội, nhận làm con nuôi. Sau đó, cụ Hai đặt lại tên là Gái. Sau này, gia đình đến tìm thì được biết gia đình cụ Hai chuyển đi nơi khác, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]