Tìm người thân

MS6343: Hoàng Sơn tìm bạn cũ Lường Phúc Thuận

Họ và tên: Lương Phúc Thuận

Năm sinh: 1959

Quê quán: Bắc Thái

Năm thất lạc: 1990

Ông Hoàng Sơn đăng ký tìm bạn tên là Lường Phúc Thuận, sinh năm 1959. Quê Bắc Thái. Mất liên lạc từ năm 1990.

Lường Phúc Thuận (trái)

Ông Lường Phúc Thuận và bạn (chụp trước năm 1990)

Năm 1982, ông Thuận sang Đức học tập và lao động theo hợp đồng 8 năm. Trong thời gian ở đây, ông Thuận chơi thân với ông Hoàng Sơn. Năm 1990, hết hợp đồng lao động, ông Thuận về Việt Nam sinh sống rồi mất liên lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *