Tìm người thân

MS13032: Hoàng Quang Quế tìm bác Hoàng Quang Khai

Họ và tên: Hoàng Quang Khai

Ảnh anh Hoàng Quang Quế

Anh Hoàng Quang Quế mong biết tin bác Hoàng Quang Khai, quê Hưng Yên cùng con cháu của ông.

Trước năm 1945, ông Khai đã có vợ ở quê. Năm 1945, ông Khai cùng ông Cách rời quê vào Nam rồi bặt tin đến nay. Năm 1975, anh Hoàng Quang Sơn đi bộ đội trong Sài Gòn và đã gặp ông Cách ở Bình Dương. Khi đó, ông Cách cho biết ông Khai đã lập gia đình và sống gần Chợ Lớn, Sài Gòn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]