Tìm người thân

MS5794: Hoàng Quang Hạnh tìm gia đình bà cô Hoàng Thị Nhiễu

Họ và tên: Hoàng Thị Nhiễu

Quê quán: Làng Riền, Thái Bình

Năm thất lạc: 1954

Anh Hoàng Quang Hạnh và gia đình rất mong biết tin bà Hoàng Thị Nhiễu cùng con cháu của bà.

Bà Nhiễu quê Thái Bình kết hôn vối ông Hai Lùn là người Hà Nam rồi sinh được 3 người con trai. Gia đình bà Nhiễu tham gia hoạt động cách mạng từ trước năm 1953. Năm 1954, gia đình bà Nhiễu di cư vào Nam sinh sống rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]