Tìm người thân

MS8069: Hoàng Phú Chuyên tìm hai anh họ

Họ và tên: Ngọc Và Ngà

Năm thất lạc: 1939

Anh Hoàng Phú Chuyên rất mong biết tin hai anh họ là con trai của ông Hoàng Troát.

Ông Troát có cha là cụ Hoàng Văn Trân, em trai là ông Hoàng Văn Loạt. Khoảng năm 1933, ông Troát sang Nam Vang, Campuchia tìm cha rồi ở lại đó sinh sống và lập nghiệp. Ông lấy vợ và sinh được 2 người con trai tên là Ngọc và Ngà. Ngoài thông tin này, gia đình không biết thêm gì về ông và 2 con của ông.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *