Tìm người thân

MS13510: Hoàng Ngọc Tân tìm mẹ Nguyễn Thị Thơm và em Đồng Thị Minh Trang

Họ và tên: Mẹ nuôi Nguyễn Thị Thơm và em Đồng Thị Minh Trang

Quê quán: Cam Ranh, Khánh Hòa

Năm thất lạc: Khoảng 1987- 1988

ba Nguyen Thi Thom va co Dong Thi Minh Trang

Bà Nguyễn Thị Thơm và chị Đồng Thị Minh Trang lúc nhỏ

Anh Hoàng Ngọc Tân rất mong gặp lại mẹ nuôi Nguyễn Thị Thơm, sinh khoảng năm 1934 và em nuôi Đồng Thị Minh Trang, sinh khoảng năm 1967.

Có thời gian anh Tân đi bộ đội, đóng quân tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Trong thời gian này, anh nhận bà Nguyễn Thị Thơm là mẹ nuôi. Khi đó, bà Thơm sống cùng con gái nuôi là con lai tên là Đồng Thị Minh Trang. Chị Trang có chồng là bộ đội phục viên. Năm 1987- 1988, chị Trang sang Mỹ theo diện con lai rồi bảo lãnh bà Thơm cùng chồng sang Mỹ và mất liên lạc.

Sau này, anh Tân đã quay lại Cam Ranh hỏi thăm thì được biết chị Trang có về tìm anh vài lần nhưng không gặp rồi cũng không thấy quay lại nữa.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]