Tìm người thân

MS13657: Hoàng Ngọc Quynh tìm cô Hoàng Thị Báu

Họ và tên: Hoàng Thị Báu

Năm sinh: 1942

Năm thất lạc: 1954

Ảnh ông Hiển anh bà Báu

Gia đình mong biết tin bà Hoàng Thị Báu, sinh năm 1942, tại Thái Bình. Mất liên lạc năm 1954. Bố mẹ là hai cụ Hoàng Trọng Vận và Vũ Thị Loan

Năm 1945, bố mẹ mất, bà Báu được gia đình cụ Hoàng Thị Hợi thường gọi là cụ Kỳ cưu mang. Năm 1954, gia đình cụ  Kỳ đưa bà Báu vào Long Khánh, Đồng Nai định cư rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *