Tìm người thân

MS18364: Hoàng Khuê tìm chú Phạm Huống

Họ và tên: Phạm Huống hay Thiều

Quê quán: Kiến Xương - Thái Bình

Năm thất lạc: 1940 - 1942

Ảnh ông Hoàng Khuê

Ông Hoàng Khuê rất mong biết tin cụ Phạm Huống, hay Thiều, cùng con cháu của cụ. Quê Thái Bình. Mất liên lạc năm 1940 – 1942.

Cụ Huống lấy vợ là người cùng quê rồi sinh được một người con gái là Phạm Thị Gái. Năm 1940 – 1942, cụ Huống đưa vợ con rời quê vào Nam làm cao su, rồi mất liên lạc từ ngày đó. Khi đi, con gái cụ Huống khoảng 5,6 tuổi.

Sau này, nghe nói có người về quê tìm người thân của cụ Huống nhưng không gặp nên bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]