Tìm người thân

MS5505: Hoàng Hữu Xướng tìm con Hoàng Thị Thùy Trang

Họ và tên: Hoàng Thị Thùy Trang

Năm sinh: 1970

Tên cha: Hoàng Hữu Xướng

Tên mẹ: Đặng Thị Giang

Năm thất lạc: 1981

Ông Hoàng Hữu Xướng

Ông Hoàng Hữu Xướng

Ông Hoàng Hữu Xướng mong tin con gái là Hoàng Thị Thùy Trang, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Chị Trang có có vết chàm cạnh sườn phải.

Khoảng năm 1970, ông Xướng đi lính chế độ cũ rồi kết hôn với bà Đặng Thị Giang, ông bà sinh được con gái là Thùy Trang. Năm 1976, bà Giang mất, ông Xướng đưa con gái về ở với ngoại và dì là bà Đặng Thị Hợp.

Tháng 5/1981, bà Hợp đưa cháu vượt biên sang nước ngoài và mất liên lạc với gia đình. Đến năm 2005, bà Hợp gửi thư thông báo cho ông Xướng chuẩn bị bảo lãnh con gái về nước. Nhưng sau đó, ông Xướng không nhận thêm thông tin gì nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]