Tìm người thân

MS22556  : Hoàng Hiệp Long tìm con cháu cô Hoàng Thị He

Họ và tên: Hoàng Thị He

Năm thất lạc: 1984

Ông Hoàng Hiệp Long

Ông Hoàng Hiệp Long mong biết tin con cháu cụ Hoàng Thị He, quê Hà Nam Ninh cũ. Các con là Phạm Đức Hạnh, Phạm Thị Mão và Phạm Kiểm.

Trước năm 1940, cụ Hoàng Thị He sang Lào sinh sống. Năm 1980, ông Hoàng Hiệp Long là bộ đội, thuộc binh đoàn 678 (nay là quân khu 4), theo đơn vị sang Lào đóng quân trong rừng. Năm 1983, ông Long đến nhà cụ He chơi. Năm 1984, ông Long theo đơn vị về nước, rồi mất liên lạc với gia đình cụ He đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *