Tìm người thân

MS13014 : Hoàng Đức Phúc tìm gia đình cho anh Tạo

Năm thất lạc: 2011

Anh Hoàng Đức Phúc đăng ký tìm gia đình cho anh Tạo, sinh năm 1957. Mất tin tức năm 2011

Theo thông tin mà anh Phúc biết được. Anh Tạo có nói sinh năm 1957, quê ở Hà Bắc hoặc là ở Hải Dương. Sau một lần đánh lộn lỡ tay đánh chết em trai, anh tạo bỏ nhà đi đến Ninh Bình làm phụ hồ rồi quen biết anh Phúc. Năm 2011, anh Tạo mất đột ngột nên anh Phúc không biết thông tin gì về người thân để báo về.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]