Tìm người thân

MS10252: Hoàng Đức Mẫn tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1989

Hoàng Đức Mẫn và vú nuôi

Hoàng Đức Mẫn và vú nuôi

Hoàng Đức Mẫn mong tìm gia đình thất lạc khi được cho làm con nuôi năm 1989.

Theo thông tin từ tờ cam kết cho con, Mẫn chào đời năm 1989, tại Định Quán, Đồng Nai, mẹ tên là Nguyễn Thị Thu. Do hoàn cảnh khó khăn nên người mẹ đành đem con trai mới 1 tháng tuổi cho làm con nuôi tại Phú Túc, Long Khánh. Ngoài thông tin này, Mẫn không biết gì thêm về người thân của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]