Tìm người thân

MS6388: Hoàng Cao Biền tìm bác dâu và anh chị họ

Họ và tên: tìm bác dâu và anh chị họ

Năm thất lạc: 12/11/1946

Ông Hoàng Cao Biền

Ông Hoàng Cao Biền

Ông Hoàng Cao Biền tha thiết mong tin anh chị họ là ông Hoàng Đình Khuê và bà Hoàng Thị Chỉ, thất lạc từ năm 1945.

Hai cụ Hoàng Kinh Giản, tức Bợt và Nguyễn Thị Kim sinh được 5 người con là Hoàng Đình Khuê, Hoàng Đình Kỷ, Hoàng Đình Phán, Hoàng Thị Chỉ, Hoàng Thị Nội.

Năm 1945, cụ Bợt, ông Kỷ, ông Phán và bà Nội mất trong nạn đói. Cũng trong năm đó, cụ Kim đưa hai con là Khuê và Chỉ rời quê Thái Bình đi đến nhà thương tế bần ở Nam Định kiếm sống rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]