Tìm người thân

MS13096 : Hoàng Ánh tìm chú Hoàng Thành Long

Họ và tên: Hoàng Thành Long

Quê quán: Quảng Nam

Năm thất lạc: 1973 – 1974

Gia đình mong biết tin ông Hoàng Thành Long, quê Quảng Đức. Mất liên lạc năm 1973 – 1974.

Ông Long có vợ rồi sinh được 5 người con là Lân, Việt, Hương, Kỳ và Hường. Ông đi lính chế độ cũ đóng quân ở Quảng Đức. Năm 1973 – 1974, trong một lần gác đồn, ông trốn về nhà ăn cơm bị quy tội bỏ đồn. Sau đó, ô nên đày ra nhà tù Côn Đảo rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]