Tìm người thân

MS1414: Hồ Xuân Hiện tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1954

Anh Hồ Văn Tuyên thay ông nội là Hồ Xuân Hiện tìm lại gia đình họ hàng bên nội. Cụ Hiện là con thứ 4 trong một gia đình đông con tại Kampong-Cham, Campuchia. Trên cụ là anh trai tên Quang, dưới là các em Thuyền, Bến, Vững và hai người nữa mà cụ không nhớ tên.

Cụ Hiện tham gia cách mạng, rồi tập kết ra Bắc vào năm 1954. Từ đó đến nay, cụ Hiện mất liên lạc với gia đình của mình.

Sau này, nhà nước đã tạo điều kiện cho cụ Hiện quay lại Campuchia tìm gia đình, nhưng chưa kịp đi thì cụ mất.

Trước khi mất, cụ Hiện dặn con cháu cố gắng đi qua Campuchia để tìm kiếm họ hàng bên nội của mình. Cụ cho biết nhà mình ở xóm Nhà Thờ và ở gần mép sông.

Năm 2006, anh Tuyên đã đưa mẹ sang Campuchia tìm kiếm nhưng vẫn không có thông tin.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *