Tìm người thân

MS13610: Hò Xiếu Lái tìm hai anh Hò Sài Bún và Hò Sài Mến

Họ và tên: Hò Sài Bún và Hò Sài Mến

Năm sinh: 1950 - 1954

Năm thất lạc: 1975

Ảnh anh Mến – anh Bún

Chị Hò Xiếu Lái đăng ký tìm hai anh Hò Sài Bún, sinh năm 1950 và Hò Sài Mến, sinh năm 1954. Quê Campuchia. Mất tích năm 1975.

Vợ chồng ông Hò Bên Chiêu và Gầu Dù Huon sinh được 6 người con. Cả gia đình sinh sống bằng nghề buôn bán ở số 124 đường Ví Thây Óc Nha, tỉnh Pốt Lết.. Năm 1972, cha mất. Năm 1974, anh Sài Bún trốn nghĩa vụ quân sự đến tỉnh Battambang làm thợ tiện. Năm 1975, anh Sài Mến cũng trốn nghĩa vụ quân sự đến sống với cậu là ông Thông Củ, bán thịt heo ở chợ Ô Xây. Cũng trong năm đó, bà Huon dẫn các con còn lại chạy Pôn Pốt về Việt Nam sinh sống.

Năm 1986, bà Huon về lại Pốt Lết để tìm hai con nhưng không gặp, chỉ nghe tin có người gặp anh Sài Bún ở chợ Cam Suôn Trăm vào năm 1979, nghe nói anh đã sang Việt Nam sống tại Kiên Giang.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]