Tìm người thân

MS15310: Hồ Vĩnh Hảo tìm gia đình

Họ và tên: Hồ Vĩnh Hảo

Năm thất lạc: 1979

Anh Hồ Vĩnh Hảo

Anh Hồ Vĩnh Hảo, sinh năm 1975 đăng ký tìm gia đình.

Theo hồ sơ được lưu tại cô nhi viện Mần non 4, anh Hồ Vĩnh Hảo sinh năm 1975. Tháng 7/1979, anh Hảo được đưa vào cô nhi viện Mầm Non 4. Nay anh Hảo mong muốn tìm lại được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – bỏOFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]