Tìm người thân

MS13869: Hồ Văn Tâm tìm ân nhân của bố

Họ và tên: Be

Năm thất lạc: 1960

Gia đình ông Tạo

Anh Hồ Văn Tâm đăng ký tìm ân nhân của bố là người Mỹ, tên Be

Trước năm 1960, Cha anh Tâm là Hồ Công Tạo làm nhiệm vụ ở lại trại để giữ kho quân trang tại Hà Tiên, Kiên Giang do ông Be là. Năm 1960, ông Tạo bị phát hiện lấy đồ lính và vũ khí tiếp cho cách mạng nên ông bị bắt và đưa ra xử bắn. Khi đó, ông Be đã xin cấp trên tha mạng cho ông Tạo. Kể từ ngày đó, ông Tạo không biết tin tức gì về ông Be

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *