Tìm người thân

MS16381: Hồ Văn Hiền tìm cha Hồ Văn Tất

Họ và tên: Hồ Văn Tất

Năm sinh: 1939

Năm thất lạc: 1969-1970

Anh Hồ Văn Hiền

Anh Hồ Văn Hiền đăng ký tìm cha Hồ Văn Tất, sinh khoảng năm 1939.

Năm 1954, ông Hồ Văn Tất là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc, đóng quân tại Hà Tây. Tại đây, ông Tất lập gia đình với bà Nguyễn Thị Bình, là người địa phương. Hai ông bà có chung với nhau hai người con là Hồ Văn Hưng, Hồ Văn Hiền. Khoảng năm 1969-1970, ông Tất được lệnh quay vào Nam, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *