Tìm người thân

MS25613: Hồ Thị Viết Loan tìm gia đình

Họ và tên: Gia đình

Quê quán: Quảng Nam

Năm thất lạc: 1974

Chị Hồ Thị Viết Loan

Chị Hồ Thị Viết Loan mong muốn tìm gia đình, được mẹ cho đi năm 1974 tại nhà hộ sinh Nguyễn (Trần) Thị Nhựt, Đà Nẵng.

Vào năm 1974, có một bé gái được sinh ra tại nhà hộ sinh Nguyễn (Trần) Thị Nhựt, Đà Nẵng.

Được sự giới thiệu của vợ chồng bà Mèo và ông Lê Bì, bé gái đó được gia đình ông Hồ Viết Luân nhận làm con nuôi, đặt tên là Hồ Thị Viết Loan.

Khi đó, ông Bì và ông Luân đi lính VNCH, cùng đơn vị sư đoàn 3, bộ binh, đóng tại Đà Nẵng.

Khi nhận con nuôi, ông Luân được biết: người mẹ ruột đó là em gái của bà Mèo. Do hoàn cảnh khó khăn, chồng mất, không đủ khả năng nuôi con gái nên mới cho đi.

Sau năm 1975, gia đình bà Mèo và ông Bì chuyển về Quảng Nam sinh sống, mất liên lạc từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *