Tìm người thân

MS10744: Hồ Thị Thanh Tâm tìm cha Hồ Văn Đức

Họ và tên: Hồ Văn Đức

Năm thất lạc: 1979

Ông Hồ Văn Đức lúc trẻ

Chị Hồ Thị Thanh Tâm đăng ký tìm bố Hồ Văn Đức, sinh năm 1946. Vợ là bà Nguyễn Thị Ánh.

Trước năm 1975, ông Hồ Văn Đức làm cho tàu dầu Esso của Mỹ. Năm 1976, bà Nguyễn Thị Ánh sinh con gái, đặt tên là Hồ Thị Thanh Tâm. Sau đó,  ông Đức sang Mỹ định cư. Năm 1979, ông Đức gởi thư về cho mẹ con chị Tâm một lần, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *