Tìm người thân

MS11751 : Hồ Thị Nhân tìm con Đinh Văn Khương

Họ và tên: Đinh Văn Khương

Năm sinh: 1969

Tên cha: Đinh Văn Kha

Tên mẹ: Hồ Thị Nhân

Năm thất lạc: 1996

Ảnh anh Khương

Bà Hồ Thị Nhân đăng ký tìm con Đinh Văn Khương, sinh năm 1969, tại Biên Hòa. Bố mẹ là ông bà Đinh Văn Kha và Hồ Thị Nhân. Các anh chị là Kim, Kha, Khanh, Khải, Kiểm, Khậy và Khang.

Năm 1996, anh Khương xuống Rạch Giá, Kiên Giang làm tài xế chở đá và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]