Tìm người thân

MS9358: Hồ Thị Ngọc Tiên tìm cha người Hàn Quốc

Họ và tên: Cha là người Hàn Quốc, tên phiên âm là Ly Kim Xoan (có thể là Lee Kim Chuan)

Quê quán: Hàn Quốc

Năm thất lạc: 1969

Chị Hồ Thị Ngọc Tiên đăng ký tìm cha tên Ly Kim Xoan, quốc tịch Hàn Quốc. Về nước rồi mất liên lạc từ năm 1969.

Chị Hồ Thị Ngọc Tiên cùng với mẹ

Chị Hồ Thị Ngọc Tiên cùng với mẹ

Khoảng năm 1967, ông Ly Kim Xoan đi lính đóng quân tại Hội An. Trong thời gian đóng quân tại đây, cuối tuần, ông Ly Kim Xoan về Đà Nẵng tìm hiểu rồi chung sống với bà Nguyễn Thị Lệ Ngọc. Lúc này, bà Ngọc làm thâu ngân cho một nhà hàng Hàn Quốc tại Đà Nẵng. Năm 1969, bà Ngọc sinh được một bé gái đặt tên là Hồ Thị Ngọc Tiên. Khi chị Tiên được 20 ngày thì ông Ly Kim Xoan được lệnh về nước rồi mất liên lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]