Tìm người thân

MS18395: Hồ Thị Mãi tìm anh Hồ Đức Lập

Họ và tên: Hồ Đức Lập

Năm sinh: 1970

Năm thất lạc: 1985

Ảnh Hồ Đức Lập

Ảnh Hồ Đức Lập

Chị Hồ Thị Mãi, tức Lan, đăng ký tìm anh Hồ Đức Lập, sinh năm 1970. Bố mẹ là ông Hồ Đức Thành và bà Lê Thị Châu. Các anh chị em là Sinh, Thu, Mãi và Thìn. Gia đình sinh sống tại Đà Nẵng. Khoảng 1985, anh Lập theo người ta đi làm ăn rồi bặt tin từ ngày đó.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *