Tìm người thân

MS14718 : Hồ Thanh Tài tìm mẹ Hứa Thị Ngọc Hương

Họ và tên: Hứa Thị Ngọc Hương

Năm thất lạc: 1998

Anh Hồ Thanh Tài

Anh Hồ Thanh Tài đăng ký tìm mẹ Hứa Thị Ngọc Hương, sinh năm 1964. Quê Đồng Nai. Chồng là ông Hồ Văn Thạnh. Các con là Trang, Toàn, Tuấn và Tài.

Trước năm 1992, bà Hứa Thị Ngọc Hương sống với con gái tên Trang. Năm 1992, bà Hương lập gia đình với ông Hồ Văn Thạnh và sinh được 3 con trai tên Toàn, Tuấn và Tài. Năm 1998, do mẫu thuẩn với mẹ chồng, bà Hương bỏ đi, bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]