Tìm người thân

MS15375 : Hồ Sám Múi tìm chồng Vòng Chăn Hìn

Họ và tên: Vòng Chăn Hìn

Tên cha: Vòng Hỷ Dậu

Tên mẹ: Lỷ Nhì Múi

Năm thất lạc: 1978

Ông Vòng Chăn Hìn và vợ

Bà Hồ Sám Múi đăng ký tìm chồng Vòng Chăn Hìn, sinh năm 1949. Thân sinh là hai cụ Vòng Hỷ Dậu và Lỷ Nhì Múi. Vợ là bà Hồ Sám Múi. Các con là Vòng Mỹ Dứng, Vòng Mỹ Linh và Vòng Cuốn Sầu.

Trước năm 1978, ông Vòng Chăn Hìn cùng gia đình sinh sống tại Long Khánh, Đồng Nai. Năm 1978, ông Vòng Chăn Hìn tìm đường vượt biên ra qua hướng Campuchia, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – bỏOFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *