Tìm người thân

MS12135 : Hồ Ngọc Quí tìm cha Hồ Văn Thơm

Họ và tên: Hồ Văn Thơm

Năm sinh: 1920

Năm thất lạc: 1951

Ông Hồ Ngọc Quí

Ông Hồ Ngọc Quí mong biết tin cha Hồ Văn Thơm, sinh năm 1920, quê Sài Gòn. Các chị em là Hồ Thị Nhãn và Hồ Văn Thêm. Cụ Thêm có một người con trai tên Hồ Văn Nữa.

Năm 1945, cụ Thơm đi bộ đội, là thầy giáo bình dân học vụ tại tỉnh Kiến Vân. Năm 1951, cụ Thơm kết hôn với cụ Nguyễn Thị Nga rồi sinh được 1 người con trai đặt tên là Hồ Ngọc Quí. Năm 1951, cụ Thơm chuyển vào Sài Gòn hoạt động cách mạng, cụ Nga có đến thăm một lần rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]