Tìm người thân

MS14912 : Hồ Ngọc Quang tìm vợ Nguyễn Thị Vân và con trai Hồ Ngọc Minh

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân và Hồ Ngọc Minh

Năm thất lạc: 1960

Ông Hồ Ngọc Quang đăng ký tìm vợ Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1931 và con trai Hồ Ngọc Minh, sinh năm 1949. Bố mẹ bà Vân là hai cụ Nguyễn Văn Khiên và Nguyễn Thị Thuyển. Anh chị em là Kính, Bính, Luông và Đạt.

Ông Hồ Ngọc Quang

Trước năm 1949, ông Hồ Ngọc Quang lập gia đình với bà Nguyễn Thị Vân và sinh sống tại Loọng Khai, Thái Lan. Năm 1949, bà Vân sinh con trai, đặt tên là Hồ Ngọc Minh. Sau năm 1949, ông Quang đi bộ đội. Bà Vân dẫn con trai về ở với bố mẹ ruột tại Hỉn Ngôm, Loọng Khai, Thái Lan. Năm 1960, cụ Nữ, là mẹ ruột ông Quang, về Việt Nam. Anh Minh xin theo bà nội, nhưng bà Vân không cho, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]