Tìm người thân

MS3829: Hồ Đắc Dũng tìm em Trần Đắc Quang

Họ và tên: Trần Đắc Quang

Năm thất lạc: 1992

Ông Hồ Đắc Dũng sinh năm 1958 là an cùng cha khác mẹ với ông Trần Đắc Quang. Hiện ông Dũng đang ở thành phố Hồ Chí Minh, rất muốn tìm lại người em của mình. Khoảng trước năm 1992, ông Quang sang Úc sinh sống. Năm 1992, ông viết thư về cho bố ở Việt Nam một lần. Kể từ đó tới nay, gia đình không nhận được tin tức gì về ông nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]