Tìm người thân

MS11594: Hồ Ba Dệnh tìm gia đình

Họ và tên: Hồ Hai Dàng và hai em gái

Quê quán: Quảng Nam

Tên cha: Hồ Dương

Tên mẹ: Nguyễn Thị Dương

Năm thất lạc: 1970

ông Hồ Ba Dệnh

Trong ảnh là ông Hồ Ba Dệnh, sinh khoảng năm 1960, đăng ký tìm anh Hồ Hai Dàng và hai người em gái mà ông không nhớ tên.

Vợ chồng cụ Hồ Dương và Nguyễn Thị Dương sinh được 4 người con. Gia đình sinh sống bằng nghề nông tại xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Năm 1970 chiến tranh loạn lạc, ông Dệnh theo gia đình đi chạy loạn rồi thất lạc đến nay. Ông Dệnh chỉ nhớ anh mình tham gia du kích địa phương.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]