Tìm người thân

MS4135: Henry Im tìm gia đình ngoại

Họ và tên: gia đình ngoại

Năm thất lạc: 1975

Ảnh anh Henry Im

Ảnh anh Henry Im

Anh Henry Im hiện đang cư trú tại Úc, rất muốn tìm kiếm gia đình bên ngoại ở Việt Nam.

Câu chuyện của anh như sau: Mẹ anh là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan quen và lấy ông Samual Im làm chồng. Khi còn ở Việt Nam, gia đình bà cư trú tại số 216 đường Trương Vĩnh Ký, Sài Gòn. Năm 1975, bà theo chồng sang Úc sinh sống rồi thất lạc gia đình.

Nay bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã mất đem theo những thông tin về gia đình ngoại ở Việt Nam. Tuy nhiên, anh Henry Im rất mong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” tìm người thân giúp anh.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]