Tìm người thân

MS16732: Hầu Viết Trung tìm em gái tên Yến

Họ và tên: Tìm em gái tên Yến

Năm thất lạc: 1945

Ông Hầu Viết Trung đăng ký tìm em gái tên Yến, sinh khoảng năm 1944 tại Huế.

Khoảng năm 1945, mẹ ông Trung bị thương nặng do trúng bom nên không nuôi được các con. Mẹ ông Trung mang con gái út là bà Yến cho gia đình là thầu cơm ở bệnh viện thành phố Huế nhận làm con nuôi. Sau 1945, gia đình nuôi bà Yến chuyển đi nơi khác sinh sống, rồi bặt tin bà Yến đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *