Tìm người thân

MS13219: Hạng Thị Lay tìm con Trang Thị Dở

Họ và tên: Trang Thị Dở

Năm sinh: 1994

Năm thất lạc: 2010

Trang Thị Dở

Bà Hạng Thị Lay đăng ký tìm con Trang Thị Dở, sinh năm 1994, tại Lào Cai. Ngày 12/02/2010, em Trang Thị Dở bị một người tên là Má Thị Sua lừa bán sang Trung Quốc rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]