Tìm người thân

MS14767: Hãng Thị Bích Hương tìm mẹ Hãng Thị Bích Ngọc

Họ và tên: Hãng Thị Bích Ngọc

Năm thất lạc: 1996

Chị Hãng Thị Bích Hương

Chị Hãng Thị Bích Hương, sinh năm 1996, đăng ký tìm mẹ Hãng Thị Bích Ngọc

Chị Hãng Thị Bích Hương sinh tại bệnh viện Từ Dũ năm 1996, theo giấy tờ thì mẹ là bà Hãng Thị Bích Ngọc. Sau khi sinh con, vì hoàn cảnh khó khăn, bà Hãng Thị Bích Ngọc bỏ con lại bệnh viện, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]