Tìm người thân

MS25651: Hai chị em Lân và La tìm gia đình

Họ và tên: Gia đình

Năm thất lạc: 1954

Hai chị em Lân và La tìm gia đình, thất lạc vào năm 1954 tại Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Khoảng năm 1954, những người lái buôn từ nơi khác đến Chợ Nghẽn, xã Tân Thọ (Tân Phúc, Tân khang), huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa buôn bán. Khi đến nơi này, họ cho hai chị em gái, người chị khoảng 4 tuổi, người em khoảng 1 tuổi cho hai gia đình khác nhau.

Người chị được cụ Hoàng Ngọc Vang và cụ Lê Thị Thuận nhận nuôi, đặt tên là Hoàng Thị Sinh.

Người em được cụ Lê Đình Viên và cụ Lê Thị Hằng nhận nuôi, đặt tên là Lê Thị Quý. Khi hai gia đình nhận làm con nuôi, chỉ biết hai chị em tên Lân, La; không rõ họ tên bố mẹ và quê quán.

Trái sang: bà Lê Thị Quý (La) và bà Hoàng Thị Sinh (Lân)

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *