Tìm người thân

MS12024: Hách Thị Tước tìm bố tên Như

Họ và tên: bố tên Như

Năm thất lạc: 1945

Bà Hách Thị Tước, tức Sen, sinh năm 1933, mong biết tin bố Như, quê Ninh Bình. Có em trai là cụ Thứ, các con là Tuất, Sen, Gấm và Nhái.

Năm 1945, bà Tước bị bác là cụ Xã La đưa con trai là ông Tuyết và bà Tước vào Thanh Hóa bán cho 1 gia đình ở Định Tăng. Sau này, có 1 lần bà Tước về làng Rong, Ninh Bình tìm bố thì có tin gia đình đã chuyển vào Nam sinh sống nhưng không có thông tin cụ thể để đi tìm.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *