Tìm người thân

MS15643: Hà Viết Ký tìm chú Hà Văn Thạo

Họ và tên: Hà Văn Thạo

Tên cha: Hà Viết Vịnh, tức Cử

Tên mẹ: Phạm Thị Bài

Tên anh-chị-em: Bải, Ái, và Tú Con

Năm thất lạc: 1958

Hà Viết Ký, cháu ông Hà Văn Thạo

Ông Hà Viết Ký đăng ký tìm chú Hà Văn Thạo, sinh khoảng năm 1930, quê Hải Dương. Thân sinh là hai cụ Hà Viết Vịnh, tức Cử và Phạm Thị Bài. Các anh em là Bải, Ái, và Tú Con.

Năm 1943, ông Hà Viết Thạo cùng ông Vũ Văn Thiện, là người cùng làng rời quê đi tìm kiếm việc làm. Năm 1945, gia đình có nghe tin ông Thạo về quê ủng hộ Việt Minh. Năm 1958, ông Thạo gởi thư về gia đình, trong thư ông Thạo cho biết mình đang làm việc tại khu gang thép Thái Nguyên. Từ ngày nhận được thư của ông thì gia đình mất tin tức cho đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]